O PROJEKCIE


Logo EFS żółte gwiazdy na niebieskim tle logo fundusze europejskie wiedza edukacja rozwoj     

Projekt „SZANSA NA ROZWÓJ - Podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za opiekę instytucjonalną nad dziećmi do lat 3 w makroregionie północno – zachodnim realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Priorytetu II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.1. Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. 

Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0003/16

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie.

 

Lider Projektu: 

Fundacja Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck 

 

Partner Projektu:

Europejskie Stowarzyszenie „SZANSA”

ul. Armii Krajowej 2/104, 30-150 Kraków


Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin makroregionu północno-zachodniego, na terenie, których mieszka 5 tysięcy i więcej ludności.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowią przedstawiciele władz samorządu gminnego i pracowników jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin makroregionu północno-zachodniego, na terenie, których mieszka 5 tysięcy i więcej ludności i w których nie funkcjonują instytucjonalne formy opieki nad dziećmi do lat 3 i nie zgłaszają takiego zapotrzebowania.

 

Makroregion północno-zachodni obejmuje następujące województwa:

 • Lubuskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
 • Pomorskie
 • Warmińsko-mazurskie

 

Uczestnikami projektu są tylko i wyłącznie przedstawiciele organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego  oraz  pracownicy  jednostek  samorządu  gminnego zgodnie z wykazem gmin wskazanym przez Instytucję Organizującą Konkurs.

Pobierz wykaz gmin

 

SZKOLENIA  


Uczestnictwo w szkoleniach jest całkowicie bezpłatne.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje pięć poniższych modułów*:

Moduł I – Strategia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie

Moduł II - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Moduł III - Finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Moduł IV - Współpraca publiczno‐prywatna

Moduł V - Zarządzanie inwestycją

 

Uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie strategii opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie, organizacji tej opieki, finansowania instytucji opieki nad dziećmi, współpracy
publiczno-prywatnej i zarządzania inwestycją.

 

Dodatkowo uzyskają wiedzę w zakresie specyfiki opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych oraz standardów jakości pracy i odpowiedzialności prawnej opiekunów.

 

Podniesione zostaną również kompetencje zawodowe urzędników, przydatne w tworzeniu warunków umożliwiających implementację i realizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, w szczególności: komunikacja transformująca, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, przekraczanie barier związanych z wielokulturowością, zarządzanie czasem oraz umiejętność określania stopnia ryzyka w zarządzaniu inwestycją.

 

Szkolenia prowadzone są w grupach około 14 osobowych, przez 3 dni (26 godzin). Każde szkolenie zakończone jest egzaminem w postaci testu. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat z udziału w szkoleniu.

 

Szkolenia organizowane są w wygodnej dla uczestników formie wykładów połączonych z ćwiczeniami i warsztatami.  Każdy z uczestników szkolenia uzyska możliwość korzystania z systemu platformy e-learningowej, dzięki której możliwe będzie zdobywanie wiedzy o dowolnej porze, pozyskiwanie dodatkowych materiałów szkoleniowych oraz kontakt on-line z ekspertami/trenerami. 

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • 3 dniowe bezpłatne szkolenie na terenie woj. pomorskiego prowadzone w atrakcyjnej formie przez doświadczoną grupę trenerów
 • zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, ubezpieczenie NNW
 • materiały szkoleniowe, dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej (lekcje, warsztaty, aktualności, czat, forum dyskusyjne, materiały do pobrania, kalendarz szkoleń)
 • możliwość skorzystania z tzw. dyżurów on-line z ekspertami /trenerami/specjalistami tzw. dobrych praktyk
 • kontakt z osobami, które posiadają doświadczenie w zakładaniu żłobków – możliwość uzyskania praktycznych wskazówek, skorzystania z dobrych praktyk,
 • każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

 

REKRUTACJA

Informujemy, że w grudniu 2016 roku rozpoczyna się rekrutacja uczestników projektu.  

W tym miejscu można zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie

Pobierz regulamin

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłosić się poprzez wypełnienie dostępnego formularza zgłoszeniowego.


Wypełnij formularz zgłoszeniowy


KONTAKT

Anna Król – koordynator projektu

Adres e-mail: a.krol@pozytywneinicjatywy.pl